Ochrana osobných údajov

 1. Údaje, ktoré poskytuje kupujúci predávajúcemu pri vyplnení objednávky považuje predávajúci za dôverné, ktoré nebude poskytovať tretím subjektom len s výnimkou subjektom sprostredkujúcim platobný styk a dodanie tovaru. Osobné údaje budú spracované v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Kupujúci odoslaním svojej objednávky vyjadruje súhlas, že informácie o kupujúcom a informácie o jeho nákupe budú predávajúcim zhromaždené a použité.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti, ak nastane prípad napadnutia serveru neznámym páchateľom resp. heckerom.
 4. Kupujúci má právo písomne požiadať prevádzkovateľa, aby informácie o osobných údajoch, ktoré poskytol predávajúcemu vymazal zo svojej databázy.
 5. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v nasledujúcom rozsahu:
  • - meno
  • - priezvisko
  • - emailový kontakt
  • - telefónny kontakt
  • - adresa